Тел: +38 (057) 720-91-19 Email: sales@aqteck.com.ua; support@aqteck.com.ua Viber (тільки текстові повідомлення) 61153, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 3А 0-800-21-01-96
0-800-21-01-96 ТЕХПІДТРИМКА
( безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів по території України )
САУ-МП. Пристрій для керування системою подавальних насосів

САУ-МП. Пристрій для керування системою подавальних насосів

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА РЕКОМЕНДОВАНА ЗАМІНА - САУ-У

Логічний мікропроцесорний контролер САУ-МП призначений для вирішення завдань локальної автоматизації, що пов'язані із застосуванням релейних схем.

Застосовується для керування подавальними насосами у системах гарячого та холодного водопостачання, а також для підтримання рівня рідини в резервуарі. 

Універсальний пристрій для керування насосами САУ-У є вдосконаленим аналогом САУ-МП, який знято з виробництва .

Логічний мікропроцесорний контролер САУ-МП призначений для вирішення завдань локальної автоматизації, що пов'язані із застосуванням релейних схем. Застосовується для керування подавальними насосами у системах гарячого та холодного водопостачання, а також для підтримання рівня рідини в резервуарі. 

Замість САУ-МП рекомендується використовувати його вдосконалений аналог - універсальний пристрій для керування насосами САУ-У.

Пристрій випускається у корпусах 2-типів: настінному (Н) та щитовому (Щ1).

 

Функціональні можливості

  • Великий вибір готових алгоритмів роботи
  • Контроль у 4-х точках порогових значень рівня, температури та інших параметрів
  • Підмикання широкого спектру датчиків
  • Керування трьома виконавчими механізмами (наприклад, насосами) за вибраним алгоритмом
  • Режим ручного керування
  • Вбудовані таймери для встановлення спеціальних часових параметрів, а також набір інших функціональних елементів (лічильники, тригери тощо)
  • Можливість встановлення часу затримки виконання алгоритму

 

Модифікації САУ-МП за алгоритмом роботи

САУ-МП-Х.06

САУ-МП-Х.06 призначений для керування трьома незалежними насосами, кожен з яких підтримує рівень рідини в одній із трьох ємностей за показаннями трьох датчиків рівня (див. рисунок). Датчики рівня підімкнено до входів 1...3 пристрою.

Пристрій може працювати за двома типами логіки –прямої та зворотної. Логіка встановлюється єдиною для всіх трьох каналів.

При прямій логіці насос вмикається при розмиканні контактів датчика, тобто насос починає накачувати в бак рідину тоді, коли її рівень опуститься нижче рівня контактів датчика.

При зворотній логіці насос вмикається при замиканні контактів датчика, тобто насос починає відкачувати рідину із ємності, коли її рівень стане вище рівня контактів датчика.

 

Модифікація САУ-МП-Х.06

Модифікація САУ-МП-Х.06

САУ-МП-Х.11

САУ-МП-Х.11призначений для керування двома циркуляційними насосами, що працюють по черзі на одну магістраль, з можливістю аварійної сигналізації.

На магістралі встановлено датчик тиску («сухий контакт»), що підмикається до входу 4. Реле 1 та 2 здійснюють керування насосами. Якщо відмовляють обидва двигуни, на реле 3 видається сигнал аварії, наприклад, для підмикання безпосередньо без будь-якого контролю тиску, аварійного двигуна. Вхід 1 використовується для переходу в автоматичний режим роботи та для скидання аварійного сигналу.

Модифікація САУ-МП-Х.11

Модифікація САУ-МП-Х.11

САУ-МП-Х.12

САУ-МП-Х.12 керує двома насосами, що працюють по черзі на наповнення витратного баку.

На подавальній трубі встановлено датчик тиску («сухий контакт»), що підмикається до входу 4. Датчик верхнього рівня («короткий» електрод) підмикається до входу 2, а нижнього рівня («довгий» електрод) – до входу 3.

Якщо рівень води вище «короткого» електрода, насоси не працюють, і так до тих пір, поки рівень не знизиться нижче «довгого» електрода – вмикається один із насосів. Рівень води у баці починає підвищуватись, але двигун продовжує працювати до тих пір, поки вода не закриє «короткий» електрод. Двигун вмикається, а при наступному осушуванні довгого електроду увімкнеться двигун іншого насосу.

 

Модифікації САУ-МП-Х.12
Модифікації САУ-МП-Х.12

САУ-МП-Х.13

Модифікація САУ-МП-Х.13 є аналогом САУ-МП-Х.11. Відмінність полягає у тому, що на реле 3 при увімкненні двигуна насосу попередньо видається сигнал перемикання обмоток двигуна на пусковий режим («трикутник–зірка»), і лише після закінчення встановленого часу вмикається двигун. Аварійна сигналізація відсутня.

 

САУ-МП-Х.14

САУ-МП-Х.14 («Вальс») призначений для керування установкою із трьох циркуляційних насосів, що працюють на одну магістраль. На кожному із насосів встановлено свій власний датчик тиску (підмикаються до входів 1-3).

Насоси працюють по черзі парами 1-2, 1-3, 2-3, 1-2....

Якщо один із насосів відмовив, то постійно працює пара насосів, що залишилася. Під час увімкнення пристрою, коли повинні одночасно запускатися насоси першого та другого каналів, щоб уникнути великого навантаження на мережу пусковими струмами двох двигунів, вмикання другого каналу відбувається із запізненням. Аварійна сигналізація відсутня.

 

Модифікація САУ-МП-Х.14
Модифікація САУ-МП-Х.14

САУ-МП-Х.15

САУ-МП-Х.15 також, як і САУ-МП-Х.11, призначений для керування основним та резервним насосом та має можливість аварійної сигналізації. Відмінність полягає у роботі реле 3, яке видає сигнал аварії при відмові будь-якого із двох насосів, при цьому вмикається насос, який був у вимкненому стані.

Якщо в процесі подальшої роботи відбулась відмова й другого насосу, про його аварію сигналізує миготіння відповідного світлодіода.

 

САУ-МП-Х.16

Робота САУ-МП-Х.16 аналогічна САУ-МП-Х.12, але пристрій цієї модифікації керує роботою двох насосів, які працюють на осушування витратного баку. Якщо рівень води вище датчика верхнього рівня, вмикається один із насосів (реле 1) та працює до осушення датчик нижнього рівня. Наступного разу при заливанні «короткого» електроду осушувати ємність буде другий насос (реле 2). Реле 3 використовується для сигналізації про аварії.

 

САУ-МП-Х.17

Модифікація САУ-МП-Х.17 аналогічна САУ-МП-Х.14, призначена для керування насосною установкою, яка має три подавальні насоси, які вмикаються по черзі та працюють на одну загальну магістраль, при цьому кожен насос має свій власний датчик тиску, замикання контактів якого свідчить про нормальну роботу насоса.

В автоматичному режимі одночасно працює тільки один насос, після закінчення встановленого часу роботи насоса відбувається його вимикання та увімкнення наступного насосу у порядку: 1-й – 2-й – 3-й – 1-й – 2-й.

Якщо один із насосів відмовив, то по черзі працюють насоси, що залишилися. При виході із ладу ще одного насосу продовжує працювати останній справний насос, не вимикаючись.

 

САУ-МП-Х.18

САУ-МП-Х.18 керує двома насосами (основним та резервним), що працюють на осушування ємності. Датчик верхнього рівня підмикається до входу 3 пристрою, нижнього рівня – до входу 2. Робота насосів здійснюється аналогічно алгоритму САУ-МП-Х.12, але для контролювання справності насосів призначена контрольна ємність. У ній встановлено датчик рівня, що підімкнений до входу 4. Вхід 1 використовується для блокування роботи насосів, реле 3 – для сигналізації про аварію.

 

САУ-МП-Х.20

САУ-МП-Х.20 призначений для підтримання (доливання) рівня рідини у ємності, а також для сигналізації про переповнення та захист насосу від «сухого ходу».

У ємності встановлюється п'ятиелектродний кондутометричний датчик. До входу 1 підмикається електрод «сухого ходу», до входів 2 та 3 – датчики нижнього та верхнього робочих рівнів, до входів 4 –електрод переливання. П'ятий електрод виконує функцію загального.

Система працює на доливання до верхнього робочого рівня. Вмикання насосу здійснює реле 2 залежно від рівня рідини у ємності. Реле 1 пристрою забезпечує захист насосу від «сухого ходу». Реле 3 використовується для сигналізації про переливання.

Для запобігання передчасного спрацьовування захисту від «сухого ходу» та від переливання введено затримки вмикання/вимикання реле при змочуванні /осушуванні відповідних електродів.

Модифікація САУ-МП-Х.20
Модифікація САУ-МП-Х.20

 

Зворотній зв'язок