Тел: +38 (057) 720-91-19 Email: sales@aqteck.com.ua; support@aqteck.com.ua Viber (тільки текстові повідомлення) 61153, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 3А 0-800-21-01-96
0-800-21-01-96 ТЕХПІДТРИМКА
( безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів по території України )
ТРМ133. Контролер припливної вентиляції

ТРМ133. Контролер припливної вентиляції

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА

Контролер ОВЕН ТРМ133 призначений для регулювання температури повітря у приміщеннях, які обладнані системою припливної вентиляції з водяним калорифером.

Призначення

Контролер ОВЕН ТРМ133 призначений для регулювання температури повітря у приміщеннях, які обладнані системою припливної вентиляції з водяним калорифером.

 

Функціональні можливості

 • Керування калорифером для нагрівання припливного повітря
 • Автоматичний вибір режимів роботи (підтримка температури припливного повітря, захист від замерзання, день/ніч тощо)
 • Автоналаштування ПІД-регуляторів
 • Повідомлення про аварії
 • Інтерфейс RS-485
 • Конфігурування пристрою з ПК або клавіатури на передній панелі
 • Завадостійкість завдяки імпульсному джерелу живлення 90...245 В частотою 47...63 Гц

Безкоштовно: ОРС-сервер, драйвер для роботи зі SCADA-системою TRACE MODE; бібліотеки WIN DLL.

 

Інші пристрої для керування вентиляцією

Контролер для регулювання температури у системах опалення з припливною вентиляцією

ТРМ33

Контролер припливної вентиляції

ТРМ133

Контролер для систем вентиляції та кондиціонування

ТРМ133М

Для систем вентиляції з водяним калорифером нагрівання з регулювальним клапаном з 3-позиційним (220 В 50 Гц) керуванням.

 • Датчики температури – 50М, 100М, 50П, 100П, Pt100

Для систем вентиляції з водяним калорифером нагрівання з регулювальним клапаном з 3-позиційним (220 В 50 Гц) або аналоговим (0…10 В, 4…20 мА) керуванням.

 • Універсальні входи.

Для систем вентиляції з водяним калорифером нагрівання з регулювальним клапаном з 3-позиційним (220 В 50 Гц) або аналоговим (0…10 В, 4…20 мА) керуванням.

 • Універсальні входи.
 • Керування контуром охолодження.
 • Роздільне керування вентилятором та повітряним клапаном.
 • Керування швидкістю обертання вентилятора (ТРМ133М-04)
 • RS-485, RS-232 (ОВЕН, Modbus)

 

 

Режими роботи ОВЕН ТРМ133

 • Регулювання температури припливного повітря у системі з водяним калорифером

Це основний режим роботи ТРМ133. При вході в цей режим пристрій відкриває жалюзі та вмикає припливний вентилятор.

Нагрівання припливного повітря. ТРМ133 забезпечує підтримання температури припливного повітря Тпрна встановленому рівні за допомогою калорифера. Для цього пристрій керує положенням КЗР, який регулює потік теплоносія, що подається у калорифер.

Умови переходу у цей режим Тпр > Тавар, Тоб.min < Тоб < Тоб.max, Тн < Туст.лет
Індикація режиму ПРИТОЧ
 • Прогрівання калорифера

ТРМ133 здійснює прогрів калорифера перед початком роботи, а також після виходу із режимів: ЧЕРГОВОГО, ЛІТНЬОГО або ЗАХИСТУ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ. Час прогрівання визначається користувачем, виходячи із експлуатаційних параметрів системи. Для забезпечення максимальної циркуляції теплоносія через калорифер ТРМ133 формує команду на повне відкриття КЗР. Вентилятор при цьому вимкнено, жалюзі закриті.

Індикація режиму

ПРОГРЕ
 • Захист від перевищення температури зворотної води, яка повертається у теплоцентраль

ТРМ133 здійснює контроль температури зворотної води залежно від температури завнішнього повітря за графіком Тоб.гр = f(Tн).

Графік зворотної води встановлюється користувачем (див.рис.), кількість точок на графіку може бути від 2 до 10. Значення min та max також встановлюються користувачем, за ними пристрій обчислює критичні значення Тоб.min та Тоб.max.

Якщо температура Тоб, що виміряна датчиком, перевищує Тоб.max, пристрій припиняє керування КЗР за Тпр та переходить на керування за сигналом розузгодження між поточним значенням Тоб та обчисленим за графіком Тоб.гр. Після повернення Тоб у допустимі межі регулювання продовжується за Тпр.

Умови переходу у цей режим Тоб > Тоб.max
Індикація режиму ОБРАТН
Контролер припливної вентиляції ОВЕН ТРМ133. Режими роботи
Приклад графіка температури зворотної води – Тоб.гр = f(Tн)
 • Захист від замерзання води у калорифері

Замерзання води у калорифері загрожує руйнуванням всієї системи. Тому при падінні температури зворотної води Тоб або температури припливного повітря Тпр нижче критичних значень ТРМ133 переводить систему у режим ЗАХИСТУ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ У КАЛОРИФЕРІ.

Для максимально швидкого підвищення температури ТРМ133 формує команду на вимикання вентилятора, закриття жалюзі та повне відкриття КЗР.

ТРМ133 переводить систему у режим ЗАХИСТУ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ також при виникненні несправності будь-якого із вхідних датчиків (обривання, коротке замикання) та при спрацьовуванні контактного датчика С4.

Умови переходу у цей режим

Тоб < Тоб.min,

або Тпр < Тавар,

або несправність датчиків Тн, Тоб, Тпр,

або замикання датчика С4.

Індикація режиму ЗАМЕРЗ
 • Режими ДЕНЬ/НІЧ – перемикання за годинником реального часу

Для підтримання комфортної температури у приміщенні в денний час та зниження її після закінчення робочого дня (з метою економії енергії) ТРМ133 автоматично перемикає режими ДЕНЬ/НІЧ.

Перемикання відбувається за допомогою вбудованого годинника реального часу. При програмуванні встановлюється дві уставки Тпр – денна та нічна, а також час початку та закінчення робочого дня.

Індикація режиму НОЧНОЙ
 • Літній режим

Це економічний режим, оскільки не відбувається регулювання температури припливного повітря. КЗР у цьому режимі повністю закрито та припинено циркуляцію води через калорифер. Здійснюється тільки вентиляція приміщення (жалюзі відкриті, вентилятор увімкнено) та діагностика обладнання.

ТРМ133 автоматично переводить систему на ЛІТНІЙ РЕЖИМ, коли температура зовнішнього повітря Тнстає вище значення Туст.літ, що встановлено при програмуванні пристрою. Поріг для вимикання ЛІТНЬОГО РЕЖИМУ також встановлюється користувачем.

Умови переходу у цей режим Тн > Туст.літ
Індикація режиму ЛЕТНИЙ
 • Черговий режим

ЧЕРГОВИЙ РЕЖИМ передбачений для випадків, коли у роботі припливної вентиляції немає необхідності (нічний час доби, вихідні дні тощо). У цьому режимі ТМР133 закриває жалюзі, вимикає вентилятор та контролює тільки температуру зворотної води за графіком.

Перехід у ЧЕРГОВИЙ РЕЖИМ здійснюється:

 • дистанційно за допомогою зовнішнього комутуючого пристрою С1;
 • після аварійного повідомлення від датчика контролю справності вентилятора С2 або пожежної сигналізації С6;
 • встановлення відповідного програмованого параметра (з клавіатури пристрою або з ПК).
Індикація режиму ДЕЖУРН

Зворотній зв'язок