Тел: +38 (057) 720-91-19 Email: sales@aqteck.com.ua; support@aqteck.com.ua Viber (тільки текстові повідомлення) 61153, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 3А 0-800-21-01-96
0-800-21-01-96 ТЕХПІДТРИМКА
( безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів по території України )

Курси програмування

Навчальний центр компанії АКУТЕК організовує та проводить курси щодо програмування обладнання:

 • у середовищі CODESYS:
  • базовий курс програмування;
  • розширений курс програмування
 • у середовищі OwenLogic.

 

Розглядаючи питання з Програми курсів ви ознайомитеся з використанням програмного забезпечення CODESYS у системах автоматизації, що дозволить здобути знання та практичні навички, які необхідні для роботи з ним.

Ключовими елементами курсу є робота з додатком CODESYS, використання відповідної термінології та синтаксису, застосування різних програмних елементів для створення, налагодження та оптимізації програм, а також для візуалізації технологічних процесів.

Учасники, які закінчили наші курси:

 • зможуть обслуговувати системи керування на базі сучасних ПЛК;
 • навчаться конфігурувати та здійснювати діагностику обладнання;
 • зможуть складати та здійснювати налагодження керуючих програм в CODESYS на МЕК-мовах.

Вимоги до слухачів курсу:

 1. Наявність базової теоретичної підготовки в області програмування («Логіка»).
 2. Наявність ноутбуку із програмним забезпеченням (перелік програмного забезпечення залежить від Програми курсів).

Після закінчення курсів слухачі одержують Сертифікат компанії АКУТЕК про закінчення курсів та Свідоцтво державного зразка  про підвищення кваліфікації з програми навчання (тип Свідоцтва залежить від типу курсу навчання).

 

Програми курсів програмування обладнання АКУТЕК у середовищі CODESYS

Цільова аудиторія: програмісти, обслуговуючий персонал та оператори сучасних промислових контролерів, які підтримують програмування у середовищі CODESYS, а також спеціалісти в області автоматизації.

Курс проводиться на базі пристроїв ПЛК 63/73, ПЛК 100/150/154, ПЛК 110, ПЛК 160.

Тривалість:   2 дні - 16 академічних годин (з 09.00 до 18.00 з перервами на каву-брейки та обід)

Час проведення:     

 • за Планом компанії АКУТЕК з проведення курсів; 
 • за кількістю заявок.

Місце проведення:

 • виїзні заходи;
 • ТОВ АКУТЕК, вул. Гвардійців Широнінців, 3а,
  м. Харків, 61153;
 • Національний технічний університет «ХПІ»,
  вул. Кирпичова, 21, м. Харків, 61000

Вартість навчання:  

 • безкоштовно – для планових заходів
 • 2100,00 грн. – для позапланових груп.

 

ДЕНЬ 1

Лекція 1 (2 год)

 • Загальна характеристика CODESYS. Cтандарт МЕК 61131-3.
 • Огляд контролерів АКУТЕК, що програмовані за допомогою CODESYS.
 • Порядок інсталяції та структура середовища програмування та її компонентів.
 • Структура проекту.
 • Написання керуючих програм на МЕК-мовах.
 • Принцип роботи ПЛК.

 

Практичне заняття 1 (1 год)

 • Огляд контролерів компанії АКУТЕК.
 • Робота з різними емуляторами контролерів АКУТЕК.
 • Підмикання target-файлів.
 • Конфігурування ПЛК.
 • Фіксований набір модулів ПЛК.
 • Додаткові модулі ПЛК.

 

Практичне заняття 2 (1 год)

 • Ознайомлення з мовою CFC.
 • Оператори та порядок програмування.
 • Основні прийоми роботи в редакторі.
 • Оператори присвоєння та логічні оператори.
 • Виконання завдання: логічне керування котлом-бойлером (CFC).

 

Практичне заняття 3 (2 год)

 • Порядок підмикання до  ПЛК за різними інтерфейсами.
 • Стандартні типи даних.
 • Формалізація імен змінних в CODESYS.
 • Умовні оператори в CODESYS.
 • Конфігурування аналогових входів ПЛК.
 • Налагодження програм в режимі «online».
 • Виконання завдання: двопозиційне керування регулятором з сигналізацією про досягнення значень уставок контрольованого параметра (ST).

 

Практичне заняття 4 (2 год)

 • Алгоритм роботи на етапі початкового розроблення проекту.
 • Оператори порівняння.
 • Арифметичні оператори.
 • Оператори вибору.
 • Оператор MOVE та дозволяючий вхід EN.
 • Створення візуалізації проекту на прикладі керування клапаном.
 • Виконання завдання: ручне керування клапаном з індикацією досягнення крайніх положень клапана.

 

ДЕНЬ 2

Практичне заняття 5 (2 год)

 • Алгоритм роботи на етапі початкового розроблення проекту.
 • Виконання завдання: керування освітленням у кімнаті (CFC).

 

Практичне заняття 6 (2 год)

 • Алгоритм роботи на етапі початкового розроблення проекту.
 • Оператори логарифмічні, тригонометричні та для оброблення чисел з рухомою комою.
 • Зумовлені блоки.
 • Бібліотеки та їх компоненти.
 • Лічильники та таймери.
 • Часові типи даних.
 • Виконання завдання: керування вмиканням обладнання (CFC).
 • Порядок роботи з бібліотечними функціональними блоками.
 • Порядок підмикання та створення бібліотек.
 • Виконання завдання: керування освітленням у кімнаті (CFC).

 

Практичне заняття 7 (1 год)

 • Оператори перетворення типів даних.
 • Виконання завдання: формування імпульсів (CFC).

 

Практичне заняття 8 (1 год)

 • Типи POU.
 • Функція, функціональний блок та програма.
 • Порядок взаємодії POU.
 • Застосування функцій, функціональних блоків та бібліотек.
 • Виконання завдання: автоматичне введення резерву (CFC).

 

Практичне заняття 9 (2 год)

 • Створення та підмикання користувальницької бібліотеки.
 • Експорт та імпорт програм CODESYS.
 • Виконання завдання: система пожежної безпеки будівлі (CFC).

 

Цільова аудиторія: програмісти, обслуговуючий персонал та оператори сучасних промислових контролерів, які підтримують програмування у середовищі CODESYS, а також фахівці в області автоматизації.

Курс проводиться на базі пристроїв ПЛК 63/73, ПЛК 100/150/154, ПЛК 110, ПЛК 160.

Тривалість:   3 дні - 24 академічні години (з 09.00 до 18.00 з перервами на каву-брейк та обід)

Час проведення:   за кількістю заявок.

Місце проведення:

 • ТОВ АКУТЕК, вул. Гвардійців Широнінців, 3а,
  м. Харків, 61153;
 • Національний технічний університет «ХПІ»,
  вул. Кирпичова, 21, м. Харків, 61000

Вартість навчання  2650,00 грн.

 

ДЕНЬ 1, 2 – за Програмою ознайомлювального (базового) курсу програмування обладнання АКУТЕК у середовищі CODESYS v 2.3.

ДЕНЬ 3

Лекція 2 (1 год)

 • Загальна характеристика принципів конфігурування ресурсів ПЛК у середовищі CODESYS.
 • Огляд програмних модулів, які додаються у конфігурацію  ПЛК ОВЕН.
 • Порядок конфігурування програмних модулів, що додаються, та їх компонентів.
 • Огляд інтерфейсів (RS-232, RS-485) та протоколів (ОВЕН, ModBus) для обміну даними.

 

Лекція 3 (1 год)

 • Огляд пристроїв компанії АКУТЕК для мережевої взаємодії з ПЛК: модулі вводу/виводу, панелі оператора, перетворювачі інтерфейсів.
 • Порядок підмикання та конфігурування модулів вводу/виводу, панелей оператора (СМИ-1, ИП-320), регуляторів (ТРМ-101), модуля збору даних (МСД-200) та GSM-модему (ПМ-01).

 

Практичне заняття 10 (1 год)

 • Підмикання модуля МДВВ до ПЛК за протоколом ModBus.
 • Виконання практичного завдання.

 

Практичне заняття 11 (1 год)

 • Підмикання модуля МВА до ПЛК за протоколом ОВЕН.
 • Виконання практичного завдання.

 

Практичне заняття 12 (1 год)

 • Підмикання ПЗ СМИ-1 («Slave») до ПЛК («Master») за протоколом ОВЕН.
 • Виконання практичного завдання.

 

Практичне заняття 13 (1 год)

 • Підмикання ПЗ ИП-320 («Slave») до ПЛК («Master») за протоколом ModBus.
 • Виконання практичного завдання.

 

Практичне заняття 14 (1 год)

 • Підмикання ТРМ101до ПЛК за протоколом ОВЕН.
 • Виконання практичного завдання.

 

Практичне заняття 15 (1 год)

 • Підмикання модуля архівування даних (МСД-200) до модуля МВА.
 • Виконання практичного завдання.

Цільова аудиторія: програмісти, обслуговуючий персонал та оператори сучасних промислових контролерів, що підтримують програмування у середовищі CODESYS, а також фахівці в області автоматизації.

Курс проводиться на базі пристроїв ПЛК 323, СПК.

Тривалість:   2 дні - 16 академічних годин (з 09.00 до 18.00 з перервами на каву-брейк та обід)

Час проведення:     

 • за Планом компанії АКУТЕК з проведення курсів; 
 • за кількістю заявок.

Місце проведення:

 • виїзні заходи;
 • ТОВ АКУТЕК, вул. Гвардійців Широнінців, 3а,
  м. Харків, 61153;
 • Національний технічний університет «ХПІ»,
  вул. Кирпичова, 21, м. Харків, 61000

Вартість навчання:  

 • безкоштовно – для планових заходів;
 • 2100,00 грн. – для позапланових груп.

 

ДЕНЬ 1

Лекція 1 (1 год)

 • Огляд лінійки СПК та пристроїв під керуванням CODESYS v 3

Лекція 2 (1 год)

 • Знайомство з системою програмування CODESYS 3.5.

Лекція 3 (1 год)

 • Знайомство з мовою CFC. Створення нового проекту.

Лекція 4 (1 год)

 • Стандартні оператори: логіка, арифметика, порівняння.

Обід

Практичне заняття 1 (1 год)

 • Підмикання СПК до комп’ютера, завантаження алгоритму.

Практичне заняття 2 (1 год)

 • Параметри налаштування пристрою у конфігураторі СПК.

Практичне заняття 3 (2 год)

 • Створення візуалізації. Налагодження проекту.

 

ДЕНЬ 2

Лекція 5 (1 час)

 • Основи інформаційного обміну за протоколом ModBus.

Практичне заняття 4 (2 год)

 • Підмикання модулів вводу-виводу Мх110 та ТРМ

Практичне заняття 4 (1 год)

 • Створення функцій та функціональних блоків

Обід

Лекція 6 (1 год)

 • Бібліотека Standart.lib: таймери, лічильники, детектори фронтів.

Лекція 7 (1 год)

 • Бібліотека Util.lib: генератор сигналів, двопозиційний регулятор, ШІМ-сигнал.

Практичне заняття 5 (2 год)

 • Підсумковий проект.

 

 

Перейти до плану проведення курсів

Зворотній зв'язок